Khi Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.” (Mt 21,10-11)

Suy niệm: Khi chứng kiến quyền năng của Chúa, các môn đệ đã phải thốt lên: “Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?” (Mc 4,41). Câu hỏi đó tiếp tục là thắc mắc của cư dân thành Giê-ru-sa-lem khi họ chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có: Một đoàn rước trọng thể bởi một đám rất đông hò reo vang trời. Tuy nhiên, nhiều người lại không biết nhân vật chính của cuộc rước đó là ai, họ mới hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Câu trả lời cũng đến từ phía đám đông nhưng xem ra không mấy rõ ràng: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét.” Hiển nhiên, nhiều người Do-thái vẫn chỉ coi Đức Giê-su là một ngôn sứ giống như bao ngôn sứ thời Cựu Ước của họ. Họ trả lời nhưng chính câu trả lời của họ vẫn mơ hồ về căn tính của Chúa. Chỉ khi Phi-la-tô điệu Chúa cho dân chúng với bộ dạng không còn là người để “giới thiệu”: “Này là Người”, thì chúng ta mới thấy đây mới đích thực là Đấng Mê-si-a –nghĩa là Ki-tô– Người phải chịu đau khổ, chịu chết để cứu chuộc nhân loại.

Mời Bạn: “Đức Giê-su là ai?” Đó không chỉ là thắc mắc của dân thành Giê-ru-sa-lem năm xưa mà còn là câu hỏi của nhân loại thời nay, đặc biệt là những người đang khao khát được biết về căn tính thật sự của Đức Giê-su. Bạn là Ki-tô hữu, bạn sẽ giới thiệu Chúa cho người khác như thế nào?

Sống Lời Chúa: Suy niệm Đàng Thánh Giá để hình ảnh Chúa Chịu Đóng Đinh được khắc sâu trong tâm hồn bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ơn can đảm để chúng con dám giới thiệu Chúa cho tha nhân.