“Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời.” (Ga 6,47)

Suy niệm: Sau khi được Chúa Giê-su làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho đám đông dân chúng ăn no nê, họ phấn khởi đi theo Chúa để được ăn mãi thứ bánh ‘miễn phí’ ấy. Họ muốn ngồi mát mà ăn bát vàng: không phải làm việc mà vẫn có bánh ăn hằng ngày. Chúa cảnh tỉnh họ và mặc khải một điều quan trọng mà Ngài sẽ thực hiện, đó là: Bánh Hằng Sống. Bánh đó thoả mãn được khát vọng sâu thẳm nơi con người là muốn được sống mãi. Tuy nhiên, để có thể được ‘hằng sống’ (sống đời đời) nhờ việc ăn Bánh Thánh là chính Thịt Máu Chúa Giê-su thì điều kiện cần có duy nhất là phải đón nhận với thái độ đức tin: “Ai tin thì được sống đời đời.” Quả thật, nếu không tin hoặc tin cách mơ hồ thì việc rước Mình Thánh Chúa sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho người lãnh nhận. Chỉ khi đón nhận bằng đức tin, chúng ta mới đón nhận được những hồng ân của Chúa và sự sống đích thực cho tâm hồn.

Mời Bạn: Chúng ta vẫn luôn khao khát tìm kiếm sự sống đời đời nhưng liệu rằng chúng ta đã tìm đúng địa chỉ hay chưa? Nếu chúng ta tìm nơi thụ tạo, chúng ta chỉ tìm được sự thoả mãn nhất thời và chóng qua. Nếu chúng ta tìm nơi Chúa Giê-su, Đấng là sự sống, chúng ta sẽ đón nhận được sự sống đích thực là sống đời đời.

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa một cách sốt sắng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa ngự trong tấm bánh nhỏ bé, đơn sơ mà chúng con đón nhận mỗi khi tham dự thánh lễ. Xin cho hồng ân Thánh Thể luôn gìn giữ và dẫn đưa chúng con về tới Quê Trời vinh phúc muôn đời. Amen.