“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi… Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3,4.6)

Suy niệm: Kể từ khi có các loại ứng dụng bản đồ trên điện thoại thông minh, người ta hầu như không còn sợ bị lạc đường. Chỉ cần “hỏi đường” bằng một vài cái gõ trên bàn phím là sau vài giây ứng dụng bản đồ sẽ chỉ chính xác địa điểm cần tới cũng như lựa chọn đường đi thuận tiện nhất cho người dùng. Trên con đường về Nước Trời, Chúa Giê-su vừa là con đường, vừa là người dẫn đường đồng thời cũng là địa chỉ để chúng ta tìm đến. Ngài là con đường từ Thiên Chúa đi xuống với con người qua mầu nhiệm Nhập Thể, và cũng là con đường để con người đi lên với Thiên Chúa qua mầu nhiệm Cứu Độ. Nhiệm vụ của con đường là dẫn đưa người ta đi đến một đích điểm và đích điểm của “Con đường Giê-su” là dẫn đưa “hết mọi người phàm thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Mời Bạn: Hôm nay Chúa kêu gọi chúng ta phải dọn sẵn con đường cho Chúa đến, đồng thời cũng là con đường để ta đến với Chúa. Con đường ấy đi qua tâm hồn chúng ta. Vậy chúng ta hãy tự kiểm điểm lại xem con đường tâm hồn của tôi có hướng thẳng về Chúa như là đích điểm không, hay nó đang chỉ sai địa chỉ; hoặc nó có quanh co, lồi lõm không? Qua Mùa Vọng này, Chúa lại mời gọi chúng ta: hãy sửa lại con đường cho Chúa đến.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm chừa bỏ một tật xấu, tránh xa mọi dịp tội để dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là con đường dẫn chúng con về với Chúa Cha, xin giúp chúng con luôn vững bước trên con đường tình yêu của Chúa.