Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,7)

Suy niệm: Người đời hẳn sẽ bảo rằng Chúa Giê-su nói “gở” khi bênh cô Ma-ri-a khi nói rằng việc cô lấy dầu cam tùng nguyên chất xức chân Chúa là “có ý dành cho việc mai táng Thầy.” Nhưng chúng ta nhớ rằng Ngài đã nói lẽ sống của Ngài ở đời này, hay “lương thực” của Ngài là “thi hành ý muốn của Đấng đã sai Ngài” (Ga 4,34), mà ý Chúa Cha là Người Con phải hiến thân chịu chết để cứu chuộc muôn người. Chính vì thế, Chúa Giê-su đón nhận việc cô Ma-ri-a xức dầu thơm như một cách để cô tham dự với Ngài trong sứ mạng cứu thế. Và ngay cả anh La-da-rô, em cô, người đã chết bốn ngày được Chúa cho sống, cũng được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa khi anh bị người Do Thái liệt vào “danh sách đen” với Ngài, chỉ vì anh đã trở nên nhân chứng cho Đức Ki-tô chịu chết và phục sinh.

Mời Bạn: Mỗi người chúng ta cũng đều lãnh nhận một sứ mạng trong cuộc sống. Noi gương Chúa Giê-su, chúng ta cũng biết hoàn thành sứ mạng của mình cho dù có khổ đau, có thử thách trong đời, chỉ mong cho ý Chúa thể hiện. Tuần Thánh là đỉnh cao của Năm Phụng Vụ. Lời Chúa chúng ta thực thi sứ mạng của mình bằng cách kết hiệp với Chúa Ki-tô trên con đường khổ nạn của Ngài.

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh, bạn gia tăng việc hy sinh hãm mình đồng thời quyết sống hiền lành khiêm nhường để cùng tham dự với Chúa Giê-su trong cuộc khổ nạn của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết vác lấy thập giá đời con để bước theo chân Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con hoàn thành ơn gọi đời mình. Amen.