“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Lc 5,12b)

Suy niệm: Những bệnh nhân Covid ngày nay, hơn ai hết, có kinh nghiệm đau thương thế nào là cô đơn khi bị cách ly khỏi những người thân của mình. Không được tiếp xúc, không được dùng chung đồ dùng, vì sợ lây bệnh. Cách ly tập trung lại càng ngặt nghèo hơn: lúc bệnh nặng, hấp hối hoặc lìa đời cũng không được gặp người thân của mình. Có như thế mới hiểu được tâm trạng của những người phong cùi thời Chúa Giê-su, là những người bị loại trừ khỏi đời sống xã hội, bị coi là ô uế đối với việc phụng tự, bị coi như đã chết: họ sống vật vờ như những xác sống nơi mồ mả, hang núi. Thế mà hôm nay người phong cùi này “to gan” chạy đến sấp mặt xuống nài van Đức Giê-su cách cậy trông và phó thác: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Tất nhiên là Chúa muốn. Ngài đến để chữa lành, để cứu độ; Ngài đã nói: “Tôi muốn, anh sạch đi” (Lc 5,13).

Mời Bạn: Có thể bạn đang trăn trở vì tình trạng tội lỗi, bất toàn của mình; nhưng có bao giờ bạn dám vượt qua những định kiến của người xung quanh, vượt qua những mặc cảm của bản thân mình để đến với Chúa, xin Ngài thương xót chữa lành và thanh tẩy bạn không?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày để kiểm điểm đời sống, xin ơn hoán cải và đến với bí tích Hoà giải để được chữa lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa như người phong cùi hôm nay, để con can đảm chạy đến sấp mình trao dâng tất cả cuộc đời con trong bàn tay Chúa với lòng cậy trông và phó thác cách tuyệt đối. Amen.