“Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,13)

Suy niệm: Không ai chỉ vì đi tìm có mỗi một con chiên lạc mà lại liều bỏ mặc “chín mươi chín con chiên kia trên núi.” Liệu có tìm được hay không, tìm được sớm hay muộn, nào ai biết! Liệu trong lúc chủ chiên vắng mặt, đàn chiên có an toàn không, hay lại trở thành mồi ngon cho lũ sói và đàn chiên thì ‘tan đàn xẻ nghé’; rốt cuộc ông mất cả chì lẫn chài? Một con chiên đi lạc, ông còn vất vả đi tìm, huống hồ là cả đàn chiên! Lẽ nào ông lại không quan tâm chăm sóc? Hẳn là ông có những người cộng tác với ông để bảo vệ đàn chiên trong lúc ông vắng mặt. Và nhất là bởi vì –tại sao không?– ông biết chiên của ông và chiên của ông biết ông (x. Ga 10,14): Ông tin tưởng 99 con chiên của ông biết quây quần bảo vệ lẫn nhau, không con chiên nào bị xé lẻ lạc bầy nữa.

Mời Bạn: Bạn là con chiên nào? Chiên đi lạc hay chiên ở lại trên núi? Bạn có ở cùng với 98 con chiên khác để gìn giữ sự vẹn toàn sống còn của đàn chiên trong khi chờ đợi chủ chiên vác con chiên lạc trên vai trở về? Nếu bạn được chủ chiên tin tưởng như thế, hẳn bạn sẽ hết lòng trung thành cộng tác với chủ chiên chăm sóc cho đàn chiên.

Chia sẻ: Trong tiến trình “hiệp hành” của cả Giáo Hội vừa khai diễn, bạn có sáng kiến nào để chăm lo cho “đàn chiên” cùng với vị mục tử nhân lành?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (x. Tv 22).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa tin tưởng giao cho con sứ mạng. Xin cho con biết sẵn sàng tham gia xây dựng Hội Thánh Chúa.