Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.(Mt 10,1)

Suy niệm: Có thể nói Giáo Hội bắt đầu được cưu mang từ việc Chúa Giê-su chọn gọi mười hai Tông đồ: mười hai con người từ những môi trường khác nhau với những tính cách cũng khác nhau. Có người là ngư dân, nhưng cũng có người làm nghề thu thuế; có người vốn tính bộc trực, có anh thậm chí quá khích, bên cạnh người có tính hiền lành. Tất cả có một mẫu số chung tạo nên sự hiệp nhất: đến và ở lại với Thầy Giê-su và để đi theo Ngài. Nhờ sức mạnh Thầy ban, các ông ra đi với quyền năng trên các thần ô uế” và quyền chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” Căn tính môn đệ cũng chính là căn tính của Giáo Hội. Môn đệ là người được yêu thương, tuyển chọn và sai đi. Căn tính môn đệ này loại bỏ cái nhìn Giáo Hội chỉ như một cơ cấu tổ chức. Chính do cùng một đức tin, cùng một lời loan báo, mà Đức Ki-tô được rao truyền cho mọi dân tộc.

Mời Bạn: Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bạn trở nên người môn đệ Chúa Ki-tô và cũng nhận lãnh sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ, đem ơn chữa lành cho anh chị em. Mọi cử chỉ nhỏ bé, âm thầm của bạn cũng có thể chuyển thông tình yêu của Chúa đến với họ, nhờ đó những tâm hồn lạnh lẽo được sưởi ấm, mọi thương tích được chữa lành, ảnh hưởng độc dữ của quỷ ma được đuổi xa.

Sống Lời Chúa: Tôi loan báo Chúa Ki-tô trước tiên bằng cuộc sống yêu thương theo Tin Mừng của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn gọi con làm môn đệ Chúa. Xin cho con luôn hăng say đem Chúa đến cho mọi người bằng cuộc sống bác ái yêu thương, cảm thông và chia sẻ.