Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã dến gần.” (Mt 10,5-7)

Suy niệm: Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nhận xét rằng: “Xưa ở đâu có tiêu sọ, có mỏ vàng, thiên hạ liều chết đến đó. Ngày nay ở đâu có dầu hỏa, có sắt, đồng, phốt phát, uranium…, các nước giết nhau tìm đến. Còn ở đâu chỉ có linh hồn người ta, không ai thèm đến.” Thực trạng ấy thật đáng buồn, nhưng lại làm nổi bật sứ mạng tông đồ và giúp chấn chỉnh hướng đi của những người làm việc tông đồ ngày nay. Sứ mạng của các tông đồ là tìm kiếm các linh hồn về cho Thiên Chúa bằng cách lặp lại Lời Chúa cách sống động cho họ nghe. Do đó, kết quả công việc tông đồ không tính bằng số lượng vật chất mà bằng số người được nghe về Chúa và trở nên con cái Ngài.

Mời Bạn: Địa chỉ Chúa sai bạn đến là “các con chiên lạc”. Họ là ai vậy? Có thể họ là người ngay bên cạnh, đang cùng chung một mái nhà với bạn đó. Vậy, bạn hãy bắt đầu làm việc tông đồ đi!

Chia sẻ: Vì sao Đức Giê-su thao thức nhiều đến các “con chiên lạc”?

Sống Lời Chúa: Bạn quan tâm đến một người đang xa Chúa và tìm hiểu nguyên cớ khiến họ lạc xa. Từ đó, bạn cầu nguyện cho họ và tìm cách đưa họ về với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa sai con đến những nơi không ai muốn đến, tìm kiếm những điều chẳng mấy ai ưa, để biết rằng, đó là nơi Chúa ưa thích, và điều đẹp lòng Chúa nhất, vì hạnh phúc cho con.