Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. (Ga 19,37b)

Suy niệm: Chúng ta ai cũng từng kinh nghiệm: Cùng nhìn vào một sự vật hay một ai đó nhưng mỗi người sẽ thấy mỗi cách khác nhau. Ai cũng có thể nhìn lên thập giá Chúa Ki-tô, “nhìn lên Đấng chịu đâm thâu”, nhưng mỗi người đã thấy gì? Những người lính hẳn đã nhìn lên, nhưng với ánh mắt lạnh lùng vô cảm: họ thấy một tên tử tội. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu nhìn lên để chế nhạo, sỉ nhục: họ thấy hả hê vì đối thủ của họ bị loại bỏ cách nhục nhã. Còn các môn đệ có lẽ đã không kịp nhìn lên thập giá, nhưng hẳn họ phải đợi tới ngày thứ ba để thấy Ngài chỗi dậy từ cõi chết.

Mời Bạn: Ngày nay biết bao người cũng nhìn lên thập giá Chúa Ki-tô. Những người không tin thấy đó là sự điên rồ. Đồng thời họ cho rằng những ai tin vào “Đấng chịu đâm thâu” cũng điên rồ. Còn bạn, bạn tin vào Đấng Ki-tô chứ? Bạn nhìn lên Đấng chịu đâm thâu và bạn có thấy được đánh động bởi tình yêu đến cùng của Ngài, yêu đến mức đổ ra đến giọt máu và nước cuối cùng để cứu chuộc bạn và toàn thế giới? Bạn đã nhiều lần nghe đọc Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su, đã suy gẫm Đàng Thánh Giá, và có khi bạn vẫn đeo Thánh Giá trên mình. Bạn có tâm tình và thái độ nào? Nhìn vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa, lòng bạn có cảm chút gì chăng?

Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ cung kính tôn thờ Thánh giá Chúa, hoặc hôn Thánh Giá bạn đang mang trên mình.Cầu nguyện: Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, xin cho con cảm nghiệm tình yêu của Chúa nơi mầu nhiệm Thập Giá. “Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giê-su là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài.”