“Ngay đến tóc trên đầu anh em Người cũng đếm cả rồi… Anh em còn quí giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Mt 10,30-31)

Suy niệm: Không có gì lạ dưới ánh mặt trời, nhất là dưới con mắt của Thên Chúa toàn năng. Thế nhưng con người vẫn thấy sợ hãi mỗi khi phải đối diện với những khó khăn xảy ra cho mình, chẳng hạn như chuyện đau ốm, mất việc làm, chuyện thi cử… Thế mới hay con người là một sinh vật biết mình phải sợ cũng như biết mình phải chết vậy. Chúa hiểu thấu thân phận con người nên không ít lần Ngài an ủi chúng ta đừng quá lo âu sợ hãi trước số phận “hẩm hiu” của kiếp làm người. Nếu chúng ta có đáng giá hơn muôn vàn chim sẻ thì cũng chẳng có là bao. Thực ra “con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5) Chúng ta đáng giá vì được Chúa quan tâm đến độ Ngài biết từng sợi tóc trên đầu ta, nghĩa là chúng ta “có sao” với Chúa thì Chúa mới làm như thế chứ!

Mời Bạn: Biết mình được Chúa thương yêu và chăm sóc đặc biệt để rồi chúng ta biết quí trọng chính sự sống của mình và tôn trọng sự sống của tha nhân. Hằng ngày có biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm tổn thương sự sống: từ chiến tranh, khủng bố đến nhậu nhẹt, nghiện hút, đánh nhau, phá thai… Bạn hãy ra sức ngăn ngừa và khuyên nhủ những anh chị em đang vô tình hay hữu ý đánh mất cái giá của con người mà Chúa đã dựng nên và cứu chuộc.

Sống Lời Chúa: Tham gia vào một hoạt động bài trừ những tệ nạn trên trong khu xóm của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng hạnh phúc của con người chính là vinh quang của Chúa để con biết bảo vệ sự sống.