Thiên thần nói với các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói.” (Mt 28,5-6)

Suy niệm: Người Việt Nam ta nói rằng: “Sống cái nhà, thác cái mồ”. Cái nhà dành cho người sống; cái mồ dành cho kẻ chết. Vì thế, ngôi mộ trống là một bằng chứng thật ấn tượng rằng Chúa Ki-tô đã phục sinh: Ngài không ở trong mồ nữa; cái mồ không còn hợp với Đấng đã sống lại như Ngài. Ngôi mộ chỉ là điểm dừng chân, nơi chuyển tiếp, trạm “transit” chưa đến 72 giờ của Đấng Thiên-Chúa-làm-người. Thế còn chúng ta thì sao? Ngôi mộ phải chăng là nơi chôn vùi vĩnh viễn kiếp người? Đức Giêsu dạy rằng ai cùng sống cùng chết với Ngài sẽ được Ngài cho sống lại, được chia sẻ sự sống vĩnh cửu của Ngài.

Mời Bạn: Ngôi mộ của bạn cũng chỉ là điểm dừng chân, nơi chuyển tiếp để rồi bạn sẽ đạt đến đích điểm cuối cùng: hạnh phúc Nước Trời với Chúa. Bạn có tin như thế không? Để được vậy, bạn có chấp nhận cùng sống cùng chết với Chúa trong cuộc sống mỗi ngày không?

Chia sẻ: Niềm tin vào sự sống lại có ảnh hưởng thế nào trên toàn bộ cuộc sống tôi?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ luôn dành cho Chúa địa vị ưu tiên số một trong mọi sự: trong cách chọn lựa, dùng thời giờ, sắp xếp công việc…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chết và sống lại, xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày. Xin biến mọi đau khổ chúng con phải gánh chịu thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Ước chi từ nay, không có gì làm chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Amen.
(Mẹ Têrêxa)