Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)

Suy niệm: Biến cố tử nạn của Thầy Giê-su quá bi thảm, hai môn đệ người làng Em-mau vỡ mộng với giấc mơ đổi đời tại Giê-ru-sa-lem. Trở về quê cũ là giải pháp khả thi nhất đối với các ông trong lúc này. Giữa lúc các ông đang rơi tự do trong cơn khủng hoảng thì Đức Ki-tô phục sinh xuất hiện. Thật diễm phúc, trong thời khắc đen tối như vậy các ông có Chúa đồng hành; dù chưa nhận ra Ngài, các ông đã cảm thấy được an ủi, hết cô đơn. Chúa còn mở lời hỏi han, nhờ đó các ông có dịp “xả” nỗi u uất. Khi họ đã cởi mở cõi lòng, Chúa mới giải thích Kinh Thánh cho họ: Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Được nghe Lời Chúa, lòng họ bừng cháy lên. Họ được thực sự hồi sinh khi Ngài đồng bàn ăn với họ, và họ đã “nhận ra Chúa khi Ngài bẻ bánh.”

Mời Bạn: Trong bài hát “Trên đường Em-mau”, linh mục nhạc sĩ Thành Tâm suy tư: “Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày, đã gặp Ngài, nhưng chẳng biết Ngài.” Bạn ơi, trong cuộc sống mọi ngày của bạn, Chúa vẫn luôn hiện diện trong tâm hồn bạn và nơi những người anh em chung quanh bạn. Bạn hãy suy niệm Lời Chúa để lòng bạn được sưởi ấm lên, và đồng bàn với Chúa trong bí tích Thánh Thể để bạn nhận ra Ngài vẫn luôn đồng hành với bạn.

Sống Lời Chúa: Trong niềm vui phục sinh, bạn gửi một tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại thăm hỏi một người bạn đang buồn phiền, trầm cảm để giúp khơi dậy nơi họ niềm vui và hy vọng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ở lại với con và ban cho con niềm vui và hy vọng