“Phải nhân danh Thầy rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy.” (Lc 24, 48)

Suy niệm: Để chứng thực Ngài đã từ cõi chết trỗi dậy, Chúa Giê-su Phục sinh đã cho các môn đệ sờ vào thân xác vinh quang của Ngài. Ngài còn ăn uống trước mặt họ, trước khi “mở trí cho họ hiểu” những điều Kinh Thánh đã báo trước về Ngài. Nhờ đó, niềm tin của các môn đệ được củng cố và “niềm vui của họ được nên trọn vẹn” (Ga 15,11). Chỉ khi các môn đệ xác tín Thầy mình đã chịu chêt và sống lại, Chúa Giê-su mới trao cho họ sứ mạng “làm chứng nhân về những điều ấy” “nhân danh Thầy rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân.”

Mời Bạn: Các tông đồ “đã nghe, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng, và tay đã chạm đến” Chúa Ki-tô phục sinh, nên các ngài làm chứng: Chúng tôi đã thấy và làm chứng,… chúng tôi loan báo để anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, để  niềm vui được nên trọn vẹn” (x. 1Ga 1,1-4). Bạn chỉ có thể làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô phục sinh khi bạn kết hợp với Ngài với tất cả sự xác tín như thế. Mời bạn đến với Thánh lễ để được qui tụ cùng với cộng đoàn Dân Chúa “cử hành Chúa chịu chết và sống lại”, để được nghe, chiêm ngưỡng và chạm đến Ngài trong bí tích Thánh Thể, nhờ đó bạn thực sự xác tín và làm chứng cho Chúa Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Siêng năng suy niệm Lời Chúa, tham dự Thánh lễ và rước lễ để luôn sẵn sàng làm chứng cho Chúa.

Cầu nguyện: Xin cho con được phúc gặp Chúa Phục Sinh, để có được bình an và san sẻ bình an đó cho tha nhân.