“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,28-29)

Suy niệm: Đức Giê-su không bảo chúng ta học với Ngài về tài giảng thuyết hay “phương pháp” làm phép lạ, mà lại dạy chúng ta hãy học tập đức hiền lành và khiêm nhường của Ngài. Hiền lành và khiêm nhường là điều kiện cần thiết để hiểu được những mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa. Thiên Chúa quyền uy và cao cả, siêu việt đến nỗi Ngài phải tỏ ra “nhỏ bé”, “yếu đuối” để chúng ta có thể đụng chạm được tới Ngài; phần chúng ta, khi học được sự “yếu đuối và nhỏ bé” của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được lớn lên và tràn đầy sức mạnh của Ngài. Nhờ thế, ta có thể hiểu được những điều xem ra nghịch lý của Tin Mừng: sự yếu đuối của Thiên Chúa lại là sức mạnh cho chúng ta; nhờ Ngài trở nên nghèo khó của Thiên Chúa mà chúng ta được giàu có; điều mà thế gian cho là điên dại thì lại là khôn ngoan đối với Thiên Chúa.

Mời Bạn: Bạn có dám xác tín rằng tính kiêu căng thống trị người khác chỉ có thể bị chinh phục bằng đức khiêm nhường của Chúa Ki-tô; và chỉ có đức hiền lành của Ngài mới có thể chiến thắng được não trạng bạo lực đang thịnh hành hiện nay không?

Chia sẻ & Sống Lời Chúa: Gandhi chủ trương đường lối bất bạo động có phải là học với Giê-su “sống hiền lành và khiêm nhường” không? Còn bạn, bạn sẽ học với Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường thế nào đây?

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát Kinh Hoà Bình.