“Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ  yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21)

Suy niệm: Chúa Giê-su nói những lời này khi từ biệt các môn đệ trước khi Ngài chịu tử nạn. Có thể nói đây là di chúc của người ra đi gửi cho người ở lại. Và Chúa Giê-su lo lắng cho các môn đệ, vì các ông sẽ chao đảo khi không có Thầy ở bên. Do đó, Ngài dặn dò những lời căn cốt nhất để vững tâm các ông: Mặc dù Thầy ra đi, nhưng các môn đệ vẫn có thể gặp được Thầy. Vì Ngài đã hứa, ai yêu mến Thầy, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Hơn thế nữa, người ấy còn được Chúa Cha yêu mến. Như thế, việc Chúa Giê-su phục sinh và lên trời, không phải là lúc con người vụt mất Chúa, nhưng Ngài là niềm hy vọng cho con người. Vì giờ đấy, chúng ta có thể gặp được Chúa Giê-su khắp mọi nơi, được ở với Ngài mãi mãi nếu chúng ta yêu mến Ngài.

Mời Bạn: Được gặp Chúa là ao ước của cả cuộc đời chúng ta. Nhưng nhiều Ki-tô hữu không khỏi băn khoăn, tại sao con cầu nguyện, dự lễ mà con không gặp được Chúa? Nhưng bạn thử hỏi, Chúa sẽ gặp bạn cách nào đây? Không phải vì Chúa không hiện ra với bạn, nhưng bạn đã bắt Chúa hiện ra theo cách của bạn. Chẳng hạn như, Chúa phải hiện ra với tôi cách hữu hình như Chúa đã từng hiện ra với các tông đồ xưa, hay với các thánh. Không! Bạn yêu mến Chúa thì bạn thấy Chúa đang tỏ mình cho bạn.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, ở nhà, đi chợ hay đến công trường, đi học hay đi làm, tôi nhớ Chúa đang tỏ mình cho tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn ghi nhớ lời hứa dành cho chúng con, còn chúng con thì rất hay quên Chúa. Xin cho chúng con hằng nhớ rằng, Chúa đang sống và tỏ mình ra với chúng con.