“Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Mt 5,18)

Suy niệm: Do Thái là dân tộc của giao ước, giao ước Thiên Chúa đã ký kết với họ tại núi Sinai. Thế nên, Lề Luật – mà họ gọi là Torah – được Chúa ban qua ông Mô-sê, được họ tuân thủ hết sức cẩn thận vì đó là bảo chứng cho lời hứa của Thiên Chúa nhận họ làm dân riêng và là bằng chứng cho sự trung thành của họ với lời cam kết “hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành” (Đnl 26,16). Vì thế khi yêu cầu các môn đệ phải “công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu,” Chúa Giê-su minh định “một chấm một phết trong Lề Luật” cũng không được bỏ qua bởi vì Tin Mừng mà Ngài công bố không phải để hủy bỏ Lề Luật mà là để kiện toàn. 

Mời Bạn: Bạn có biết tại sao thánh Phao-lô vốn tuân thủ Lề Luật “đúng như một người Pha-ri-sêu” (Pl 3,5) mà giờ đây lại tuyên bố không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá” (1Cr 2,2)? Phải chăng là vì ngài xác tín Đức Ki-tô là Đấng kiện toàn Lề Luật? Vì thế Đức Ki-tô chính là Luật cho bạn, Luật Yêu thương. Và nên hoàn thiện là chu toàn Luật Yêu thương, là “yêu thương như Ngài đã yêu”.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chọn một hành vi đã làm trong ngày để xét xem: – 1/ Động lực nào đã thúc đẩy tôi đã làm việc đó? – 2/ Tôi cần kiện toàn hành vi đó thế nào để có thể “yêu như Chúa yêu” hơn nữa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến để hoàn thiện Lề Luật, xin giúp chúng con tuân giữ những Lề Luật Chúa truyền dạy vì những Lề Luật đó đem lại cho chúng con sự sống trường sinh.