“Thần Khí sự thật… sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 16,26)

Suy niệm: Hoạt động của Thánh Thần được ví như gió: “Gió muốn thổi đâu thì thổi… Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8). Chính vì thế mà ngay viên sĩ quan trưởng đội hành quyết Chúa Giê-su cũng có thể làm chứng: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39). Thế nhưng sứ mạng làm chứng cho Đức Giê-su được trao một cách đặc biệt cho những người là môn đệ của Ngài. Lời Chúa hôm nay cho thấy hai điều kiện để lời chứng cho Đức Giê-su là lời chứng có giá trị. 1/ “Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng về Thầy,” vì thế ai làm chứng cho Chúa Giê-su thì phải làm chứng cùng với Chúa Thánh Thần. 2/ Việc làm chứng không chỉ là một lời nói, một việc làm riêng lẻ, mà phải là cả một cuộc sống xuyên suốt và trung thành với lời chứng của mình, của người “vẫn ở với Chúa ngay từ đầu.”

Mời Bạn: Dù bạn chưa là ki-tô hữu bạn vẫn có thể làm chứng cho Đức Ki-tô. Nhưng khi bạn ở lại với Chúa Ki-tô, để Ngài biến đổi bạn trong Chúa Thánh Thần, lúc đó bạn đích thực là môn đệ trọn vẹn của Ngài, và lúc đó, việc cùng với Chúa Thánh Thần làm chứng cho Đức Ki-tô trở nên lẽ sống của bạn trong mọi giây phút của cuộc sống, ngay cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất.

Sống Lời Chúa: Làm thật tốt việc phục vụ tha nhân hay việc bổn phận thường ngày của mình với ý hướng làm chứng cho Chúa Giê-su, Đấng phục sinh.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con trở nên môn đệ đích thực của Chúa khi chúng con là chứng nhân cho Chúa, Đấng đã chịu chết và sống lại để cứu chuộc thế nhân.