Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Đây là Người Tôi Trung, Ta đã tuyển chọn.” (Mt 12,17)

Suy niệm: Có biết bao nghệ sĩ đã thể hiện trên đủ mọi thứ chất liệu, chân dung Đức Ki-tô, Người Tôi Tớ Trung Thành của Thiên Chúa. Bức chân dung giống nhất, sống động nhất chính là bức nào lột tả được chính xác những gì mà I-sai-a đã vẽ nên bằng lời tiên báo về Người Tôi Tớ này. Ngài hiền lành: “Người không cãi vã, không kêu to.” Ngài lại khiêm tốn: “Chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.” Ngài rất nhân từ: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lắt, chẳng nỡ tắt đi.” Và Ngài luôn thực thi công bình: “Người luôn sẽ loan báo công lý trước muôn dân.” Nhất là Ngài luôn sống kết hiệp với Chúa Thánh Thần: “Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người.” Nhưng trên hết và gồm tóm mọi đặc điểm, Ngài là Người Con luôn làm đẹp lòng Chúa Cha: “Đây là người ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người.”

Mời Bạn: Bạn không cần là một hoạ sĩ hay một điêu khắc gia, bạn cũng có thể khắc hoạ nên bức chân dung Người Tôi Tớ Trung Thành của Thiên Chúa. Nhưng bạn còn hơn các nghệ sĩ kia ở chỗ bạn thể hiện chân dung của Ngài trên chất liệu là tâm hồn và cuộc sống của mình. Mà này bạn, Thiên Chúa, sẽ chỉ nhận ra bạn và đón nhận bạn nếu bạn thật sự giống với Người Tôi Trung, Người Con mà Thiên Chúa yêu dấu ấy.

Sống Lời Chúa: Hằng ngày mời bạn soi vào tấm gương thần là Lời Chúa để xem mình đã nên giống Người Tôi Trung đến mức nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi con nên giống Chúa, nhất là giống Chúa là Đấng vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá.