“Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.” (Ga 16,7)

Suy niệm: Chúa Giê-su không để lại cho các môn đệ bạc vàng bổng lộc hay quyền cao chức trọng như các ông mơ tưởng. Ngài để lại một di sản các ông không bao giờ nghĩ tới là chính Thánh Thần. Quả thật, Thánh Thần luôn hiện diện trong mọi hoạt động của Chúa Giê-su. Trong Thánh Thần, Ngài đến cùng Chúa Cha (Lc 10,21); trong Thánh Thần, Ngài đem Tin Mừng cho người nghèo (Lc 4,28). Khi tiên báo về giờ ra đi của mình, Ngài hứa ban Thánh Thần, Đấng Bầu cử từ nơi Chúa Cha và nơi Ngài sẽ đến ở với các ông, giúp các ông trung thành theo Chúa và làm chứng cho Ngài. Điều Chúa Giê-su hứa đã được hiện thực. Sau ngày Chúa lên trời, Thánh Thần đã được ban xuống, biến các môn đệ nhát đảm sợ sệt thành những chứng nhân hăng say rao giảng Tin Mừng.

Mời Bạn: Giữa cảnh đại dịch đau thương chết chóc, biết bao con người đang sống và chết cho tình yêu với những hy sinh, chia sẻ, rất sống động và sáng tạo. Điều đó cho thấy Thánh Thần đang làm việc mạnh mẽ trong các tâm hồn. Chúng ta hãy mở rộng cõi lòng để Thánh Thần Chúa đến ban bình an và biến đổi chúng ta nên những sứ giả cho tình yêu Chúa cho anh em.

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn dành một khoảnh khắc thinh lặng cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và trợ giúp bạn làm theo thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến đổi mới tâm hồn con. Trong cảnh gian nan khốn khó, xin giúp con giữ vững niềm tin tưởng và hi vọng nơi Chúa; không bao giờ quên rằng Chúa đang ở bên và cùng đồng hành với con trên mọi nẻo đường. Amen.