“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,4)

Suy niệm: Cũng như ông chủ đã mời những người thợ vào làm vườn nho vào các thời điểm khác nhau, Thiên Chúa cũng mời mọi người từ vạn nẻo đường đời vào làm việc cho Nước Chúa. Để làm sáng tỏ lời mời gọi phổ quát này, đồng thời đề cao vai trò của người giáo dân, thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, trong tông huấn Christifideles laici (Người Ki-tô hữu giáo dân),đã trưng dẫn những lời “Cả các anh nữa” này cả dụ ngôn, ngài viết: “Lời mời gọi không chỉ gửi tới các linh mục, tu sĩ nam nữ mà cả người giáo dân cũng được Chúa mời gọi đích danh, nơi Người, họ nhận lãnh một sứ vụ trong Giáo Hội và trên thế giới” (số 2).

Mời Bạn: Ki-tô hữu giáo dân là thành phần chiếm đại đa số trong Giáo Hội. Biết bao giáo dân ý thức được phẩm giá, sứ mạng và trách nhiệm của mình, đang âm thầm mở mang Nước Chúa ngay trong môi trường sống của mình. Họ là những người thợ đang chăm bón, làm cho các cây trong vườn nho Chúa xanh tốt và sinh hoa kết trái. Lúc này đây, lời mời gọi “cả anh nữa” cũng được gửi tới bạn và chờ đợi lời đáp trả của bạn.

Sống Lời Chúa: Xét mình theo lời khuyên của thánh Grê-gô-ri-ô Cả: “Hãy lưu ý một chút về cách sống của anh em, hãy nghiêm chỉnh xét xem anh em có phải là thợ làm vườn nho của Chúa hay không? Mỗi người hãy tự xét việc mình làm và nhận định xem mình có làm việc trong vườn nho Chúa hay không?”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mặc dầu con bất xứng, nhưng Chúa vẫn mời gọi con đi vào làm vườn nho cho Chúa. Xin Chúa cho con luôn biết cố gắng làm một người thợ chăm chỉ, khiêm tốn và cần mẫn trong vườn nho Nước Chúa. Amen.