Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)

Suy  niệmMột  giám  mục  Việt  Nam nói

rằng có thể dùng từ “yêu mến” để giải thích tất cả giáo lý Công giáo. Bốn Phúc Âm, nói rộng hơn, cả bộ Tân Ước và thâm chí toàn bộ Kinh Thánh đều có thể tóm tắt trong một từ đó. Bài học duy nhất mà Đức Giê-su muốn dạy cho chúng ta, những học trò của Ngài tại trường Giê-su cũng là bài học yêu mến. Bí quyết làm nên cuộc đời Giê-su, một cuộc đời hiếu trung với Chúa Cha và phục vụ con người không mệt mỏi, cũng là yêu mến. Yêu mến theo Đức Giê-su không phải là thứ tình cảm bồng bột, nhưng là quyết định  gắn  bó  với  hoàn  toàn  với  Chúa, để

Ngài toàn quyền chi phối cuộc đời mình.

 Mời Bạn: Ý thức yêu mến là điều quan trọng số một trong cuộc đời bạn. Muốn biết cuộc đời bạn thành công hay thất bại, bạn chỉ có một tiêu chuẩn để phân định, đó là bạn đã sống yêu mến chưa?

 Chia sẻ: Tôi đã để Chúa có toàn quyền trên cuộc đời tôi chưa? Đó là dấu hiệu để nhận biết tôi có yêu Ngài hay không.

 Sống Lời Chúa: Tôi tập sống yêu mến Chúa qua việc yêu mến anh em, mà cụ thể là quan tâm đến những nhu cầu của người lân cận.

 Cầu nguyện: Lạy Chúa là mẫu mực tình yêu tinh ròng, xin cho chúng con biết yêu nhau như Chúa yêu chúng con để chúng con trở thành trái tim cho thế giới đang khô cằn vì thiếu tình yêu. Xin cho chúng con biết sống với tha nhân và cho tha nhân bằng cách quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Amen.