Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

  1. Từ thứ bảy 09/5 các thánh lễ trở lại như bình thường, lễ sáng lúc 05g00, chiều17g15, lễ sáng chúa nhật lúc 05g15, 08g, lễ tiếng Anh 10g, lễ chiều 15g, 17g, 18g30 và các sinh hoạt trong giáo xứ trở lại như bình thường, các giáo họ tổ chức đọc kinh tháng Hoa tại các gia đình.
  2. Tối nay thứ bảy 09/5 vào lúc 19g có Giờ Kinh Mân Côi trọng  thể tại Núi Đá Đức Mẹ, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ hai 11/5 đến thứ bảy 16/5 giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ.
  4. Thứ tư 13/5 vào lúc 19g30 đọc kinh tại Núi Đá kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do hội Legio phụ trách.
  5. Thứ năm 14/5 lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ, giáo xứ chúng ta có 03 giáo dân mang tên Thánh của Ngài, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ  phụ trách.
  6. Thứ bảy 16/5 thánh lễ 17g15 được cử hành tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức do Giới Người Mẹ và Nguời Cha phụ trách.
  7.  Chúa Nhật 17/5 các em Thiếu Nhi học giáo lý trở lại như bình thường.
  8. Năm 2020 là Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu nhưng vì lý do đại dịch Covid 19 nên việc Phụng Vụ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu vào ngày 29/5 và 30/5 đều do giáo xứ Trà Kiệu đảm trách. cộng đoàn muốn tham dự xin liên hệ với anh Ngọc trật tự để mua vé trước phòng BAVS vào chiều thứ năm 14/5 từ 16g đến 18g.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng