“Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,7b)

Suy niệm: Trong mùa Phục Sinh, ta thường nghe các bài đọc nói về nước, được rảy nước thánh lúc đầu thánh lễ Chúa Nhật. Ở đâu có nước, ở đó được sạch và có sự sống. Trong bí tích Rửa Tội nước là dấu chỉ con người được tái sinh và sống đời sống mới trong Đấng Phục Sinh. Khi tuyên bố: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5), Chúa Giê-su cho thấy sự cần thiết của nước trong phép Rửa. Khi lãnh nhận phép Rửa Tội, con người được ơn tái sinh nhờ nước, qua tác động của Thánh Thần: “Cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Tại sông Gio-đan, khi Chúa Giê-su chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần hiện diện để làm cho nước có sức ban ơn tha tội và thánh hoá nhờ sự chết và phục sinh của Đức Giê-su, Đấng “đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng.”

Mời Bạn: Mỗi người Ki-tô hữu đều đã nhận lãnh phép Rửa nhân danh Cha, Con và Thánh Thần; nhờ đó ta được gọi Thiên Chúa là “Cha” cách thân tình, cũng như trở thành môn đệ Chúa Ki-tô. Ngoài ra, ta còn phải nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn ngõ hầu ta có thể sống mối quan hệ Cha-con này với lòng hiếu thảo, theo mẫu gương thảo hiếu của Chúa Giê-su với Cha.

Sống Lời Chúa: Để đạt được điều này, bạn luôn phải xác tín thân cách Kitô hữu của mình. Đó là được mời gọi sống chứng tá cho đức tin giữa đời thường, trong chính môi trường sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho ơn ơn tái sinh qua bí tích Thánh tẩy. Nhờ đó, con được gia nhập vào gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin tiếp tục ban Thần Khí Chúa để hướng dẫn con đi trong đường lối của Người.