“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

Suy niệm: Trong Kinh Tiền tụng chung IV, chúng ta cầu nguyện: “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ.” Cũng thế, việc chúng ta yêu mến Chúa không tăng thêm vinh quang cho Người, nhưng đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc viên mãn. Ấy thế mà Thiên Chúa  lại yêu chúng ta, yêu đến độ đã ban Con Một, sai Con Một đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để nhờ Con của Người mà thế gian được cứu độ. Thiên Chúa đã thật sự yêu đến tột cùng. Tên của Người là Tình Yêu.

Mời Bạn: Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngôi Hai Thiên Chúa Tình Yêu ấy đã nhập thể làm người là Đức Giê-su; Ngài đi con đường tình yêu để cứu độ con người, một con đường dẫn đưa con người đến vĩnh cửu, hạnh phúc và sự sống. Chúng ta hãy đi theo con đường đó giống như Chúa của mình, sống tinh thần mến Chúa yêu người mỗi ngày, trong mọi tình huống của cuộc sống.  

Sống Lời Chúa: Tình yêu được bắt đầu trước hết trong gia đình, cộng đoàn. Tôi dành thời gian để chăm sóc người thân, nói lời yêu thương, hiền dịu với người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban Con Một Chúa cho chúng con, để dạy chúng con biết sống hiếu thảo với Chúa, và sống yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương. Chúng con nguyện sống cuộc đời này với lòng yêu thương anh em và loan báo tình yêu của Chúa. Amen.