Đức Giê-su đáp: Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và ‘thời kỳ đã đến gần;’ anh em chớ có theo họ.” (Lc 21,8)

Suy niệm: Cái chết gắn liền với thân phận con người. Đối diện với cái chết, có người quan niệm con người cũng chỉ là khối vật chất, chết là hết. Họ cho rằng con người hay con vật cũng chỉ là ‘con,’ cát bụi trở về cát bụi. Vũ trụ cũng vậy, được hình thành cách ngẫu nhiên, chẳng có Đấng Tạo hóa nào tạo thành cả. Đức Giê-su đến, Ngài loan tin mừng, báo tin vui: sự sống đến từ Thiên Chúa; cái chết chỉ là giai đoạn chuyển tiếp giữa cuộc sống hữu hạn này và sự sống vĩnh cửu đời sau; Chúa là Đấng toàn quyền trên cả vũ trụ; vũ trụ ấy có thủy có chung, sẽ có ngày biến đổi để thành trời mới đất mới trong nhiệm cục cứu độ của Ngài.  

Mời Bạn: Cuộc sống có thưởng phạt: người lành được thưởng, kẻ xấu bị trừng phạt trong thế giới mai sau; vũ trụ có ngày tận cùng để được biến đổi trong Đấng Cứu độ. Do đó, bạn đừng để lòng mình ra mê muội do thú vui, đời sống hưởng thụ hôm nay, cũng như đừng để bị xao xuyến, lung lạc trước các lý lẽ của những kẻ Phản Ki-tô trong thời đại hiện nay.

Sống Lời Chúa: Tôi cảnh tỉnh trước những kẻ mạo danh là giáo hội, nhưng không thuộc về Đức Giê-su. Tôi cũng tỉnh thức, cảnh giác trước sức cuốn hút của sự hưởng thụ vật chất trong xã hội hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con sống giữa một thế giới rất nhiều thông tin: tin giả tin thật đan xen như cỏ lùng trong ruộng lúa. Xin cho chúng con chọn Chúa và Lời của Chúa là Tin thật đem lại Niềm vui đích thực, chọn đời sống người môn đệ Chúa. Amen.