Đức Giê-su nói: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”  (Ga 1,50)

Suy niệm: Khi ông Phi-líp-phê giới thiệu Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, ông Na-tha-na-en –chính là ông Ba-tô-lô-mê-ô trong Nhóm Mười Hai– thoạt đầu tưởng rằng chẳng có gì đáng bận tâm về con người mang tên Giê-su, con bác thợ Giu-se, đến từ Na-da-rét, một nơi “nào có chi hay”. Nhưng khi được trực tiếp gặp Ngài, ông mới vỡ lẽ Ngài đã thấy ông từ trước, đã biết ông còn hơn ông biết chính mình, và cho biết ông sẽ còn được thấy “những điều lớn lao hơn”.

Bạn thân mến, lâu nay chúng ta vẫn tưởng rằng mình tìm thấy Chúa, nhưng đúng hơn Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, và tỏ ra cho chúng ta sự chăm sóc đầy yêu thương của Ngài qua các biến cố vui buồn của đời sống. Trong hành trình đức tin, hãy luôn nhớ có Chúa đồng hành với bạn và tha nhân, nhờ đó Chúa sẽ cho bạn thấy “những điều lớn lao hơn nữa.” Thay vì nhìn dưới lăng kính chủ quan đầy định kiến hay tự hào về mình và coi thường người khác, bạn và tôi hãy sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa và nhìn tha nhân bằng cái nhìn bao dung của Ngài.

Sống Lời Chúa: Để tập quen với cái nhìn của Chúa, mỗi ngày bạn dành thời gian chiêm ngắm Chúa Giê-su trong Tin Mừng, nhờ đó cách suy nghĩ và hành động của Ngài có thể thấm nhiễm vào đời sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường cố gắng ‘tốt khoe – xấu che,’ không dám sống thật con người của mình. Xin Chúa cho chúng con biết can đảm sống sự thật, để chúng con nhìn thấy Chúa, bước theo Chúa trên con đường về quê trời. Amen.