“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Suy niệm: Thánh Mác-cô đã thực thi lệnh truyền của Chúa không những bằng việc cộng tác đắc lực với các tông đồ Phê-rô, Phao-lô trong các cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng mà còn tìm ra một phương thế tích cực: viết lại những lời rao giảng. Lời nói bay đi, chữ viết còn lại: Những lời giảng dạy tiên khởi của các tông đồ được lưu giữ chính xác mà cũng nhờ thế Tin Mừng bằng chữ viết càng được loan truyền rộng rãi và lâu dài hơn. Dưới sức tác động của Chúa Thánh Linh, quyển Tin Mừng theo thánh Mác-cô đã trở thành một phương thế vô cùng hữu hiệu để “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

Mời Bạn: Đã nhiều lần tham dự nghi thức “sai đi” trong các đại lễ, có khi nào bạn nghĩ tới một phương cách riêng thích hợp cho việc loan báo Tin Mừng trong môi trường bạn đang sống? Qua kinh nghiệm của thánh Mác-cô bạn có nghĩ những phương tiện truyền thông hiện đại (sách báo, máy móc…) sẽ giúp bạn thực thi tốt hơn sứ mạng loan báo Tin Mừng không?

Chia sẻ: Bạn có nhiều dịp tiếp xúc với anh em lương dân qua những sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Bạn có thể truyền đạt cho họ được một nét nào trong sứ điệp Tin Mừng bằng những phương thế bạn đang có: lời nói, việc làm, cung cách sống… không?

Sống Lời Chúa: Nhiệt tình giới thiệu tập sách “5 ph/ngày cho Lời Chúa” bạn đang sử dụng cho một người chưa có thói quen đọc Lời Chúa mỗi ngày.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh là bổn phận đầu tiên của người Ki-tô hữu. Xin cho con luôn ý thức chu toàn.