“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13)

Suy niệm: Món quà vô giá Chúa Phục sinh trao ban cho các môn đệ chính là Chúa Thánh Thần. Vô giá, vì nhờ Chúa Thánh Thần, các môn đệ mới được dẫn tới sự thật toàn vẹn, được sống hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa, cũng như hiệp thông với nhau trong tình yêu. Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho các môn đệ hiểu kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, được thực hiện cách trọn hảo nơi người Thầy chí thánh, cũng như giúp người môn đê nhận biết sự thật về Thiên Chúa và về chính bản thân mình. Ngài còn luôn hiệp hành với các ông, ban sức mạnh nâng đỡ, lôi kéo họ tới lối sống từ bỏ chính mình, hiến thân hy sinh để phụng sự cho Đấng là Sự Thật.

Mời Bạn: Ngày xưa nhờ việc mở lòng đón nhận, bàn hỏi, lắng nghe Chúa Thánh Thần trong mọi sự, các Tông đồ, dù yếu đuối mỏng giòn, vẫn bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, làm cho Tin Mừng Phục sinh ngày càng lan rộng khắp nơi. Đó cũng là sứ vụ ngày nay, người Ki-tô hữu được mời gọi thực hiện để có thể chung lòng xây dựng một Hội thánh hiệp hành, có khả năng đem ơn cứu độ cho mọi người. Bạn có nghĩ như thế không?

Sống Lời Chúa: Trước khi bắt tay làm việc gì, bạn thực lòng xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, ở lại và soi lòng mở trí cho chúng con. Xin giúp chúng con khiêm tốn lắng nghe, hăng hái thực thi ý Chúa. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con được đến gần hơn với sự thật toàn vẹn, trở nên chiếc cầu nối kết Thiên Chúa với mọi người. Amen.