“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín.” (Mt 23,23b)

Suy niệm: Đối với người Do Thái, nộp thuế thập phân là nghĩa vụ bắt buộc để góp phần xây dựng nhà Chúa. Thông thường dân Chúa chỉ phải nộp cho Đền thờ một phần mười hoa lợi mùa vụ chính, còn bạc hà, thì là, rau húng là nông sản phụ, không buộc phải dâng cúng. Chỉ những ai muốn giữ luật cách triệt để mới nộp thuế thập phân về các loại rau này. Mặc dù hành động này đáng quý, nhưng nó chỉ là tùy phụ, là “con muỗi” so với bổn phận thực thi công lý, lòng nhân và thành tín. Bởi các nhân đức ấy mới là điều quan trọng, là bổn phận chính yếu Thiên Chúa kỳ vọng con người thi hành trong đời sống hằng ngày để tôn vinh danh Ngài.

Mời Bạn: Nhìn vào đời sống của các Ki-tô hữu hôm nay, chúng ta thấy nhiều Ki-tô hữu đang ưu tiên cho cái tùy phụ, mà bỏ quên điều chính yếu. Họ chọn tiền bạc, công danh sự nghiệp, vì coi đó là điều quan trọng hơn là tham dự thánh lễ, lãnh nhận bí tích, và chăm lo cho đức tin. Một số khác chỉ chú trọng đến việc đọc kinh, cầu nguyện, dự lễ, nhưng lại ít lưu tâm đến bổn phận sống đức ái, ngại hy sinh và thiếu sự liên đới với người nghèo, v.v… Còn bạn thì sao?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn trung thành làm ít nhất một việc bác ái, để nhắc mình luôn nhớ đến bổn phận chính yếu trong đời sống đạo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để chúng con vì mải mê thế sự mà bỏ quên điều chính yếu là phụng sự Chúa và yêu thương anh em. Xin Chúa soi sáng cho chúng con biết việc phải làm, và thôi thúc chúng con dấn thân để làm vinh danh Chúa hơn. Amen.