“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28)

Suy niệm: Khi tiên báo về những biến cố lớn sẽ xảy đến cho nhân loại trước ngày Con Người quang lâm, Chúa Giê-su không nhằm gây hoang mang sợ hãi, nhưng để mời gọi ta biết lưu tâm đến các dấu chỉ thời đại, chuẩn bị từng ngày cho biến cố quan trọng ấy. Những người “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” trong ngày Chúa đến ấy không phải là người giàu có, cũng chẳng phải là những người có chức vụ, danh vọng, địa vị cao, được trọng vọng trong xã hội, mà là những người khiêm nhu đơn sơ, nỗ lực sống trung tín với Chúa mỗi ngày trong “tỉnh thức và cầu nguyện”, cũng như kiên tâm bước đi trên con đường bác ái phục vụ.

Mời Bạn: Cơn đại dịch Covid hiện đang gây nên bao nỗi sợ hãi, bất an cho nhiều người, nhiều quốc gia. Bạn có nghĩ rằng cơn đại dịch này là một dấu chỉ thời đại Chúa gởi đến để mời gọi nhân loại sám hối, thay đổi đời sống để đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa không? Bạn đang đối diện với dấu chỉ Covid với thái độ bình thản đứng thẳng và ngẩng đầu lên hay là với sự sợ hãi hoang mang đến “hồn xiêu phách lạc” như nhiều người?

Sống Lời Chúa: Trung thành chu toàn một cách tốt nhất các việc bổn phận mỗi ngày với ước mong sống đẹp ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin cho chúng con để chúng con nhận ra ý Chúa nơi các dấu chỉ thời đại, nhất là trong cơn đại dịch Covid này. Để chúng con không sống theo tính xác thịt, không chạy theo những cám dỗ của thế gian, nhưng trung tín thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con có thể đứng vững trong ngày Chúa đến. Amen.