“Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,29)

Suy niệm: Nhiều người Do thái không bao giờ nhìn nhận Chúa Giê-su là sứ giả từ Thiên Chúa mà đến, một phần vì lý lịch nghèo nàn của Ngài, phần khác vì giáo lý Ngài giảng dạy trái với truyền thống, ngược với những gì họ rao giảng, đề cao. Vì lý do ấy, Ngài bị họ bắt bẻ, làm khó dễ, coi thường, thậm chí tìm cách loại trừ. Chuyện đương nhiên ấy sẽ phải xảy ra, là cái giá phải trả cho việc Ngài biết và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Là sứ giả, làm chứng nhân cho Chúa thật sự là vinh dự, hạnh phúc và vinh quang, nhưng cũng kèm theo đau khổ, tủi nhục, lắm lúc cả mạng sống. Chúa Giê-su biết rõ sự thật ấy, nhưng không hề nao núng, sờn lòng. Với Ngài, sứ mệnh Chúa Cha ủy thác là trên hết; cứu độ con người là mục đích, là lẽ sống của tất cả cuộc đời khi Ngài sinh xuống trần gian.

Mời Bạn: Mùa Chay là thời gian thuận tiện để ta đào sâu hơn tương quan giữa ta với Chúa. Càng đi sâu vào mầu nhiệm thập giá bao nhiêu, ta càng khám phá cái giá phải trả cho sự kết hợp thần linh này bấy nhiêu. Tuy nhiên, đó là điều cần làm, giúp ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng ta yêu mến: cùng chịu đau khổ với Ngài để được vinh quang phục sinh với Ngài.

Sống Lời Chúa: Xác tín câu Lời Chúa: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9a), và mỗi ngày xét xem mình đã thực thi ý Chúa như thế nào trong các việc bổn phận hằng ngày của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết con. Biết Chúa để yêu Chúa hơn nữa. Biết con để con khiêm tốn nhận đúng sự thật về mình, và cần Chúa nhiều hơn. Amen.