“Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; những kẻ không tin, thì bị lên án rồi.” (Ga 3,18)

Suy niệm: Bên trong một ngôi nhà thờ ở Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá cổ: một tay Chúa G

Suy niệm: Càng lớn tuổi khi ngẫm nghĩ lại thời đã qua, ta cảm thấy hối hận vì bao lần bỏ ngoài tai lời cha mẹ dạy bảo, tiếng người thân quen nhắc nhở. Chính sự ân hận, không còn thời gian để bù đắp, sẽ làm ta cảm thấy có lỗi như bị một ai đó lên án. “Những kẻ không tin thì bị lên án rồi” cũng được hiểu tương tự như vậy. Chúa không lên án, lương tri ta lên án chính mình. Để khỏi bị lên án, ngay giờ phút này hãy tin vào Con của Người, Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã sống, chết và sống lại vì sự sống còn của ta. Niềm tin căn bản này là nền tảng cho việc ta được cứu rỗi hay sẽ bị lên án. Chúa không chết, sống lại để “lòe” thiên hạ, Chúa làm thế là cho tôi, cho bạn, cho chúng ta được sống muôn đời, đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.

Mời Bạn: Nhìn thấy nhiều người chống báng Chúa, khước từ lời giáo huấn của Ngài, lắm lúc ta cũng bị ảnh hưởng, đâm ra nản lòng, mất niềm trông cậy. Đây là thử thách ta cần phải vượt qua, vì sự vô ơn và vô đạo là anh em sinh đôi. Cả hai cấu kết làm chao đảo lòng tin của người tín hữu. Bạn làm gì để không mù tối, chẳng nhìn thấy bao ơn lành Chúa vẫn ưu ái dành cho mình, gia đình mình?

Sống Lời Chúa: Xác tín rằng nhờ năng đọc và suy gẫm lời Chúa, ta sẽ hiểu biết sâu đậm hơn hoa trái tốt đẹp của niềm tin vào Chúa Ki-tô trong đời thường của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ tin vào Chúa, con nhận ra bao điều kỳ diệu trong đời sống mình. Xin tài bồi cho niềm tin còn non yếu và thất thường của con. Amen.