“Niềm vui của anh em không ai lấy mất được.” (Ga 16,22)

Suy niệm: Niềm vui đích thực, trọn vẹn, chính là niềm vui Chúa Ki-tô ban tặng cho ta sau Ngài khi sống lại từ cõi chết. Niềm vui ấy có tính trường cửu, tối hậu, vì một khi Chúa chiến thắng tử thần, không ai hoặc không thứ gì có thể cướp được nữa. Sống thời hậu-phục-sinh của Chúa Ki-tô là ta đang thừa kế, nếm cảm phần nào niềm vui ấy. Thế nhưng, cũng như với các môn đệ ngày xưa, đó không phải là niềm vui dễ dãi, rẻ tiền, mà phải trải qua lắm đau khổ mới cảm nếm được niềm vui. Tựa như người mẹ đau đớn khi sinh con, nhưng khi đứa con ra đời, chỉ thấy niềm vui, không nhớ gì đến chuyện đau buồn nữa. Cũng vậy, chỉ khi nào chấp nhận quên mình hy sinh, cho đi sự sống, vui vẻ trao ban, ta mới có thể trải nghiệm niềm vui sâu lắng trong tâm hồn, thanh thản trên khuôn mặt, do Đấng Phục sinh ban tặng. 

Mời Bạn: Ước gì lời hứa của Chúa về việc ban niềm vui vĩnh cửu, không ai lấy mất được ấy, nâng đỡ bạn trong lúc gian nan, khủng hoảng: nỗi buồn sẽ qua đi, niềm vui sẽ kéo dài mãi. Lời hứa ấy đồng thời cũng là lời nhắc nhở bạn chưa hoàn toàn có được niềm vui đời đời ấy, vì bạn đang còn ở trong thế gian, đang phải chiến đấu với bóng tối của sự dữ, tội lỗi, đau khổ…

Sống Lời Chúa: Dấu hiệu bạn tin vào Đức Ki-tô là bạn luôn vui tươi và lan toả niềm vui đó cho tất cả những ai tiếp xúc với bạn. Mỗi khi bắt đầu một ngày sống, bạn hãy nhắc mình điều đó để thực hiện trong ngày.

Cầu nguyện: “Thầy ban bình an của Thầy cho anh em.” Lạy Chúa, ước gì lời này luôn nâng đỡ, khích lệ con trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Amen.