“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” (Ga 16,23b)

Suy niệm: Thầy Giê-su nhắn nhủ các môn đệ những lời này trước khi chịu khổ hình và phục sinh. Người là Đấng Trung gian giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Nói đúng hơn, nơi Ngài, trời và đất hội tụ; nơi Ngài nhân loại được qui tụ thành một gia đình, có Thiên Chúa là Cha. Ngài còn là bạn, một người bạn quyền thế, có thể đáp lời bạn không mệt mỏi, người mà bạn có thể gõ cửa, “làm phiền” bất kỳ lúc nào, không ngại ngùng (x. Lc 11,5-13). Đây là “mối quan hệ tình bạn với Đấng mà chúng ta biết Ngài và Ngài yêu thương chúng ta” (Th. Têrêxa Giêsu). Cầu nguyện là một công việc đòi hỏi sự kiên định, quyết tâm và không hổ thẹn, vì chúng ta cầu nguyện cùng với và “nhân danh” Thầy Giê-su (cc. 23.26).

Mời bạn: Anh em cứ xin thì sẽ được…” (Lc 11,9). Bạn nhận thấy lời hứa này của Thầy Giê-su ứng nghiệm thế nào trong cuộc sống thường ngày của mình? Luôn luôn đúng? Phải chăng có lắm khi bạn cầu xin mà không được? Bạn à, bạn và tôi cần xem lại mối tương giao giữa mình với Chúa. Lời thánh Têrêxa Avila có thể soi sáng cho bạn và tôi thấy rõ hơn: “Mọi người thấy khó khăn khi cầu nguyện, nguyên nhân là họ cầu nguyện như thể không có Thiên Chúa ở đó vậy.

Sống Lời Chúa: Tìm đến và thinh lặng trước Thánh Thể hay Thánh giá Chúa, thưa với Chúa những vấn đề của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con thường hay kêu cầu điều này điều kia, mà quên rằng Chúa là người bạn luôn chờ con đến ở lại, chuyện trò với con. Xin cho con dành một khoảng thời gian riêng tư với Chúa trong ngày qua việc tham dự Thánh lễ và cầu nguyện riêng. Amen.