“Thầy là sự sống lại và là sự sống… Chị có tin thế không?” (Ga 11,26)

Suy niệm: Chúa Giê-su làm cho anh La-da-rô. Tất cả câu chuyện rất phong phú về tình tiết và súc tích về nội dung này kết tinh ở sứ điệp mà Đức Giê-su trao cho cô Mác-ta: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.”

Mời Bạn: Nếu bạn đã từng bàng hoàng trước cái chết của một người thân, và đã từng có lúc xao xuyến trước cái chết nhất định sẽ xảy đến với chính mình ở cuối đường đời này, thì sứ điệp trên kia dành cho bạn đó. Đức Giê-su là sự sống lại và là sự sống. Sẽ thật vô nghĩa nếu đó chỉ là chuyện riêng của Ngài, mặc kệ Ngài, cùng lắm là từ xa ta gửi cho Ngài ‘tấm thiệp’ chúc mừng (hằng năm, khi kết thúc Tuần Thánh, có lẽ?) – còn ta, ta cứ an phận mà chết trong vô vọng, thậm chí chết ngay khi còn đi, đứng, khóc, cuời trên cõi đời này! Không, Đức Giê-su là sự sống lại và là sự sống, đó là chân lý có liên quan đến khát vọng sống vĩnh cửu của mỗi người chúng ta. Bởi vì “Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” Vâng, đối với người tin vào Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và cái chết chấm dứt cuộc sống này chỉ là cánh cổng họ bước qua để đi vào đời sống vĩnh cửu. Vấn đề duy nhất là: Bạn có tin thế không?

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn thỉnh thoảng thầm thĩ – như một lời nguyện tắt – câu thưa của cô Mácta sau đây:

Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian. (Ga 11,27)