“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)

Suy niệm: “Tông đồ là nhà truyền giáo, làm chứng rằng Đức Giê-su Ki-tô là một nhân vật lịch sử và là Thiên Chúa” (D. Bednar). Cũng như các Tông đồ khác, An-rê đã đi loan báo Tin Mừng, đến tận Biển Đen và Hy Lạp, kết thức cuộc đời bằng hình phạt bị cột vào vào thập giá hình chữ X và chết sau đó hai ngày. Cái chết vì Nước Trời của An-rê là đỉnh cao của hành trình trọn vẹn bước theo Thầy. Trước hết, những bước chập chững khi đến gặp gỡ, ở lại với Thầy rồi giới thiệu cho anh mình là Phê-rô. Thứ đến, bước quyết định khi bỏ thuyền bỏ lưới đi “lưới người” với Thầy. Rồi những bước chân dài hơn, rong ruổi với Thầy trong suốt ba năm Thầy thi hành sứ vụ vì Nước Trời. Cuối cùng là bước chân hân hoan ra đi khắp bốn phương tám hướng, tin tưởng vào lời hứa Thầy sẽ ở với mình mọi ngày cho đến tận thế.

Mời Bạn: “Chúng ta thật sự tri ân một vĩ nhân như thánh An-rê, người đã sống trên thế giới này cũng như đem lại cho ta cơ hội biết lời rao giảng và niềm tin của ngài” (Sứ điệp ngày lễ Thánh An-rê cũng là ngày quốc khánh của người Scotland). Bạn học được niềm tin sắt son của An-rê vào Chúa Ki-tô, ngả nón khâm phục những bước chân theo Thầy Giê-su của thánh nhân, và hứa nỗ lực loan báo Tin Mừng qua đời sống mình.

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay tôi dành thời gian suy niệm, chiêm ngắm mẫu gương của Thánh An-rê và rút ra một bài học sống cho mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Thánh An-rê là một trong bao người đã quyết chí “đốt thuyền” cuộc đời mình để trọn vẹn bước theo Chúa. Xin cho mẫu gương tốt lành ấy đánh động lòng con. Amen.