“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ nhận biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28)

Suy niệm: “Thập giá là cửa sổ sâu thẳm nhất, thật sự nhất, chắc chắn nhất trong trái tim và tính cách của Thiên Chúa hằng sống và yêu thương” (Nhà thần học N. Wright). Thập giá là địa điểm và cũng là phương cách Đức Giê-su cho thấy Ngài yêu con người cho đến tận cùng, ở mức độ cao nhất: yêu thương đến độ sẵn lòng hiến sự sống mình cho họ. Ngài đã chẳng từng bảo các môn đệ rằng mình có thể xin Cha sai 12 đạo binh thiên thần đến cứu mình sao? (x. Mt 26,53). Thập giá cũng là cung cách cho thấy Cha sẵn sàng ban tặng cho nhân loại Người Con Một của mình vì yêu thương. Khi Đức Giê-su bị giương cao trên cây thập giá, con người sẽ nhận ra căn tính đích thực của Ngài: Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng Hằng Hữu. Đấng Hằng Hữu ấy sẽ kéo mọi người ra khỏi nơi diệt vong, đưa vào Nước Trời hạnh phúc.

Mời Bạn: “Hãy nhìn vào thập giá và bạn sẽ biết một linh hồn có ý nghĩa thế nào với Chúa Giê-su” (Mẹ Têrêxa Calcutta). Bạn đừng ảo tưởng đi theo Chúa Giê-su mà không phải vác thập giá, hy sinh từ bỏ, chiến đấu can trường. Linh hồn bạn được cứu chuộc bằng giá Máu Thánh Ngài, bạn hãy nỗ lực sống cho xứng đáng.

Sống Lời Chúa: Tôi thay đổi cái nhìn về thập giá, không coi thập giá là điều phải tránh, nhưng sẵn sàng đón nhận, vui vẻ vác lấy mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa tự nguyện hy sinh mạng sống, danh dự mình cho con. Con xin cảm tạ Chúa. Xin Chúa cũng giúp con vui vẻ vác thập giá ơn gọi, đời mình theo Chúa, vì muốn trở nên giống Chúa. Amen.