“Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21)

Suy niệm: “Ta phải tiếp cận Kinh Thánh như một câu chuyện – câu chuyện của Chúa và của dân Ngài qua dòng lịch sử. Điều làm cho Kinh Thánh là động lực và mang tính thời sự là câu chuyện ấy chưa kết thúc” (B. Hardin). Là Ki-tô hữu, ta đã nghe bao Lời Kinh Thánh: trong thánh lễ ngày Chúa nhật, ngày thường, ngày lễ, hay trong gia đình. Lắm lúc Lời ấy đi vào tai ta, nhưng rồi không đọng lại chút dư âm gì, và vì thế, không sinh hoa kết hạt tựa như hạt giống rơi trên sỏi đá hay vệ đường. Chỉ cần một câu Lời Chúa ấy được quan tâm, ghi khắc, suy niệm, và đem ra áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, Kinh Thánh không còn là câu chuyện ngày xa xưa, nhưng là câu chuyện của Chúa với ta hôm nay. Khi ấy, Kinh Thánh trở thành động lực cho lối hành xử, là Lời được ứng nghiệm trong đời ta.

Mời Bạn: “Kinh Thánh cống hiến cho ta định hướng về Chúa và vạch giới hạn để ta xử lý các kịch tính mỗi ngày. Kinh Thánh thách đố các động cơ hành động, cũng như đem lại cho ta sự khôn ngoan sâu sắc, để ta hoạt động trong tư thế thân thể Chúa Ki-tô” (B. Hardin). Kinh thánh mang tính sinh tử như vậy trong đời sống đức tin của bạn, vấn đề là bạn có để cho Lời Chúa trong Kinh Thánh trở thành “bạn” của mình không?

Sống Lời Chúa: Tôi quan tâm hơn đến việc dành thời gian để đọc, ghi nhớ, suy gẫm, và tìm phương cách áp dụng Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chính Chúa là Lời được gieo vào thế gian, để sinh hoa kết hạt cho thế gian. Xin cho con quan tâm hơn đến vị trí của Lời Chúa trong đời con. Amen.