Kính mời Cộng đoàn hãy dành mỗi ngày, ít là 5 phút, để lắng nghe và suy niệm Lời Chúa.