Án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I sắp hoàn tất với “phép lạ” xảy ra tại Buenos Aires, Argentina, đang được Bộ Phong Thánh cứu xét và nhìn nhận.

Hai ngày hội thảo

Tin trên đây được thông báo cho các tín hữu và những người tham dự hai ngày thuyết trình và hội nghị tại Nhà thờ giáo xứ Canale d’Agordo nơi sinh trưởng của Đức vị Giáo Hoàng 33 ngày, nhân dịp giới thiệu cuốn tiểu sử toàn bộ đầu tiên của Đức Gioan Phaolô I, dài 1 ngàn trang, do bà Stefania Falasca, Phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng, cha Davide Fiocco và Mauro Velati trình bày.

Thỉnh nguyện viên án phong này là Đức Hồng y Beniamino Stella, cũng là Tổng trưởng Bộ giáo sĩ.

Khánh thành nhà và bảo tàng viện Gioan Phaolô I

Hai ngày thuyết trình và hội thảo được nối tiếp với buổi lễ lúc 5 giờ chiều ngày 02/08/2019 vừa qua, để khánh thành căn nhà nơi Đức Gioan Phaolô I sinh ra, sau khi đã được tu bổ bên trong. Căn nhà này được biến thành một viện bảo tàng thuộc quyền sở hữu của giáo phận Vittorio Venero và Canale d’Agordo, một làng có 1.200 dân cư và ở cao độ 973 mét.

Hiện diện trong buổi khánh thành cũng có Đức Cha Renato Marangoni, Giám mục giáo phận Belluno-Feltre, và Đức Cha Dorrado Pizziolo, Giám mục giáo phận Vittorio Veneto.

Thân thế Đức Gioan Phaolô I

Đức Gioan Phaolo I tục danh là Albino Luciani sinh cách đây 107 năm, vào ngày 17/10/1912 tại làng Canale d’Agordo. Ngài từng là tổng đại diện giáo phận Belluno, trước khi được Tòa Thánh chọn làm Giám mục giáo phận Vittorio Veneto năm 1959. 10 năm sau đó, 1969, Đức Cha Luciani được bổ nhiệm làm Thượng Phụ thành Venezia. Trong mật nghị hồng y năm 1978, sau khi Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 qua đời, Đức Hồng y Luciani được bầu làm giáo hoàng ngày 26/08/1978 và lấy tên hiệu là Gioan Phaolô I. Nhưng chỉ 33 ngày sau, ngài từ trần trong đêm 28/09 cùng năm đó.

Ngày 08/11/2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo I. (Tribuna di Treviso 3-8-2019)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu