Anh Phêrô Nguyễn Tiến Đạt & Chị Cêcilia Phạm Nguyễn Lan Quỳnh sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 11/5/2017