296. Ta có thể ép buộc ai làm gì trái với lương tâm mình không?
296. Ta có thể ép buộc ai làm gì trái với lương tâm mình không?
296. Ta có thể ép buộc ai làm gì trái với lương tâm mình không? – Không ai bị bắt […]
Thông Báo: Số 52/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 52/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 52TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C Từ thứ hai 30/9 đến thứ […]
Bản Tin 493 – Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C 29/09/2019
Bản Tin 493 – Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm C 29/09/2019
CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – C           Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt […]
Cha Antôn Đinh Văn Long Nhận Quyết Định Phụ Tá Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu 28/9/2019
Cha Antôn Đinh Văn Long Nhận Quyết Định Phụ Tá Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu 28/9/2019
Như Tòa Giám Mục đã thông báo về việc thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận, chiều thứ Bảy […]
Thư Mời Đại Hội Di Dân Công Giáo – Giáo Phận Đà Nẵng 2019
Thư Mời Đại Hội Di Dân Công Giáo – Giáo Phận Đà Nẵng 2019
✟ THƯ MỜI ✟ ĐẠI HỘI DI DÂN CÔNG GIÁO – GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2019 Kính thưa: quý Cha, […]
Thư Mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Vinh về sứ mạng loan báo Tin Mừng
Thư Mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Vinh về sứ mạng loan báo Tin Mừng
THƯ MỤC VỤVỀ SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNGTháng 10 năm 2019 Cộng đoàn dân Chúa giáo phận thân mến, […]
295. Lương tâm là gì?
295. Lương tâm là gì?
295. Lương tâm là gì? – Lương tâm là tiếng nói bên trong con người, ra lệnh cho ta làm […]
Thông Báo: Số 51/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C
Thông Báo: Số 51/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C
Chính Tòa: Thông báo Số 51TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C Chúa nhật 22/9/2019 khai giảng Năm […]
Bản Tin 492 – Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C 22/09/2019
Bản Tin 492 – Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C 22/09/2019
CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – C           Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi […]
Lễ Giỗ 24 Năm Cha Giuse Đinh Mạnh Phú 13/9/2019
Lễ Giỗ 24 Năm Cha Giuse Đinh Mạnh Phú 13/9/2019
Cha Giuse Đinh Mạnh Phú, nguyên Tổng Đại Diện Giáo phận Đà Nẵng, ngài mất 13/9/1995, một đại tang cho […]
ĐẦU TRANG