Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A Từ thứ bảy 09/5 các thánh lễ trở […]
Bản Tin 525 – Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A 10/5/2020
Bản Tin 525 – Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A 10/5/2020
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Chính Thầy là con đường, là sự thật và  là sự sống. (Ga 14, 6) […]
Khai Mạc Tháng Hoa 2020
Khai Mạc Tháng Hoa 2020
“NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN”“Bình an” là điều hết sức cần thiết đối với bất kỳ ai đang sống […]
323. Trong xã hội, cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào?
323. Trong xã hội, cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào?
323. Trong xã hội, cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào? – Cá nhân chỉ […]
Bản Tin 524 – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa– Năm A 03/5/2020
Bản Tin 524 – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa– Năm A 03/5/2020
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Tôi là cửa cho chiên ra vào.(Ga 10,7) Suy gẫm: Bài đọc thánh lễ hôm […]
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A Trong Tuần IV Phục Sinh các thánh lễ […]
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A Trong Tuần III Phục Sinh các thánh lễ […]
322. Xã hội hay cá nhân bên nào quan trọng hơn?
322. Xã hội hay cá nhân bên nào quan trọng hơn?
322. Xã hội hay cá nhân bên nào quan trọng hơn? – Trước mặt Chúa, con người với tư cách […]
Bản Tin 523 – Chúa Nhật III Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa– Năm A 26/4/2020
Bản Tin 523 – Chúa Nhật III Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa– Năm A 26/4/2020
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.(Lc 24, 31) Suy gẫm: Trên đường […]
321. Một Kitô hữu có phải là một cá nhân thuần tuý không?
321. Một Kitô hữu có phải là một cá nhân thuần tuý không?
321. Một Kitô hữu có phải là một cá nhân thuần tuý không?– Không, một Kitô hữu không bao giờ […]
ĐẦU TRANG