Khóa Dự bị Huy Hiệu Rừng Thiếu I – 28/04/2019
Khóa Dự bị Huy Hiệu Rừng Thiếu I – 28/04/2019
KHAI MẠC KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ BỊ HHR THIẾU MIỀN I – 2019 Sáng ngày 28/04/2019 tại Khu du lịch […]
Sa Mạc Huấn Luyện Huấn Luyện Viên Sơ Cấp Đợt 2 Giáo Tỉnh Huế 29/04/2019-01/05/2019
Sa Mạc Huấn Luyện Huấn Luyện Viên Sơ Cấp Đợt 2 Giáo Tỉnh Huế 29/04/2019-01/05/2019
Ngày 29/04/2019, Sa mạc huấn luyện Huấn Luyện Viên sơ cấp đợt 2 (đợt 1 tại Châu Ổ, Quảng Ngãi […]
Thánh Lễ Tạ Ơn & Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Khởi Công Xây Dựng Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Đà Nẵng 01/5/2019
Thánh Lễ Tạ Ơn & Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Khởi Công Xây Dựng Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Đà Nẵng 01/5/2019
Lễ Thánh Giuse Thợ, 01/5/2019 trên diện tích đất phía bắc khuôn viên Trung tâm mục vụ giáo phận Đà […]
ĐẦU TRANG