Vài hôm nữa là lễ nhớ thánh Maria Madalena – bổn mạng của Dư Hương, Phương, Soeur… với bài thơ đã đi vào tâm khảm lớp Thánh Kinh năm ấy của tụi mình. Kể cũng lạ, chừ đến “tuổi nhớ trước quên sau” mà sao những vần thơ thuở xưa mình vẫn đọc ro ro.   

Bạn sẽ thấy Soeur… chọn đời tu để làm cho đời nên đẹp biết bao và nhất định bạn sẽ thấu hiểu vì sao tụi mình thuộc lòng bài thơ ĐI TU này:

Em đi tu chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ?

Vì bao giờ em nói với anh đâu!

Vẫn cùng anh trong mộng thắm ban đầu.

Anh hy vọng và bên em mơ ước.

Nhưng hôm nay thì không thể được.

Em lớn rồi biết suy nghĩ đó anh.

Em đã chọn một chí hướng trọn lành.

Là dâng hiến cuộc đời em cho Chúa.

Hãy hy sinh cho em đừng tiếc nữa.

Đừng vì tình mềm mỏng chóng qua.

Hãy dâng em cho Chúa Cả Ba Ngôi.

Để Ngài ngự vào hồn em, anh nhé!

Và em sẽ tôn Người làm Chúa Tể.

Em sẵn sàng phủ phục dưới Người luôn.

Để nhờ Người yên ủi lúc em buồn,

Khi thấy chán cuộc đời trong tu viện.

Em đi tu không phải gặp phương tiện,

Nhưng sẵn sàng để phục vụ tha nhân.

Tình chúng ta sẽ cao cả trên trần,

Em sẽ nhớ cầu cho anh hoài đấy!

Em hy vọng ngày gần dây anh thấy:

Người đi tu cao cả biết dường nào

Họ hy vọng tất cả… có làm sao,

Họ cũng vẫn vui hoài trong Chúa./. 

Nhân đây, mình xin chúc mừng (hơi sớm) bổn mạng của các bà, các chị, các em và các cháu nào đã lấy NGƯỜI ĐẦU TIÊN LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH – Bà Maria Madalena làm thánh bổn mạng nhé. 

Tê-rê-sa Trần Thanh Xuân