Vào ngày 31/08/2019, Đức Cha Giuse đã viếng thăm mục vụ, dâng thánh lễ và ban phép Thêm Sức cho 25 em Nam – Nữ và 23 em Nam – Nữ được Rước lễ lần đầu.
Chúc mừng các em cùng Quí phụ huynh và Cha mẹ đỡ đầu.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

Nguồn: Giáo xứ An Sơn