Giáo xứ Phước Tường hân hoan chào đón Đức Cha Giuse đến viếng thăm mục vụ, dâng Thánh Lễ và ban Bí Tích Thêm Sức cho 17 em thiếu nhi giáo xứ.

Bí Tích Thêm Sức đánh dấu giai đoạn trưởng thành của Kitô hữu, là Bí Tích ban cho các em chính Chúa Thánh Thần. Nhờ ân ban của Chúa Thánh Thần, Kitô hữu trở nên giống Chúa Kitô, hiệp nhất xây dựng nhiệm thể Người trong Đức tin và lòng mến.

Giáo xứ Phước Tường xin dâng lời cảm tạ Hồng ân Chúa ban, xin chúc mừng 17 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để các em trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa trong đời sống.
Amen!

Nguồn: BTT Giáo xứ Phước Tường