Ngày 08 tháng 9 năm 2019, giáo xứ Phú Hạ hân hoan đón mừng vị cha chung của Giáo Phận về viếng thăm mục vụ (ban bí tích thêm sức cho các em trong giáo xứ) và cử hành Thánh lễ mừng Sinh Nhật Đức Maria (bổn mạng giáo xứ). Biến cố Mẹ Maria đi vào cõi nhân sinh như mở đầu cho công trình cứu độ của Thiên Chúa nơi trần gian này, như ánh rạng đông báo hiệu Mặt Trời công chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.Khi suy niệm Tin Mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ chúng ta nhận thấy con người được sinh ra luôn mang một sứ mạng do Thiên Chúa trao và phải chu toàn. Từ nguyên thuỷ, trong ý định của Thiên Chúa, Đức Maria đã được tuyển chọn làm Mẹ của Ngôi Hai Nhập thể và làm Mẹ nhân loại. Mẹ chào đời để đảm nhận sứ mạng mở ra một cuộc chào đời khác của Đức Giêsu. Tất cả cuộc đời trần thế của Mẹ là một nỗ lực chu toàn điều Chúa muốn nơi Mẹ là: Mẹ không chỉ cưu mang Con Thiên Chúa làm người, mà còn dưỡng nuôi và cùng chia sẻ những gai chông trong cuộc đời Chúa Giêsu. Sau đó, Mẹ còn quảng đại đảm nhận vai trò làm Mẹ nhân loại và phù trợ cho nhân loại được lãnh ơn cứu độ của Chúa Giêsu.

Qua đó, mỗi tín hữu nhớ về ngày chào đời của mình để nhận ra sứ mạng Chúa đã trao ban. Thiên Chúa hết mực thương yêu đã chọn chúng ta làm người, và làm con của Thiên Chúa để ta chia sẻ niềm vui làm con của Ngài cho mọi người. Vậy, mỗi Kitô hữu hãy loan báo và làm chứng về niềm vui có Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương cho tất cả những ai đang sống xung quanh mình.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

Nguồn: Thúy Tuyên – Giáo xứ Phú Hạ