Ban Bí Tích Thêm Sức Cho Thiếu Nhi Giáo Xứ Phú Hạ – 08/09/2019