Kính thưa cộng đoàn, như đã thông báo giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng chúng ta đã tiến hành bầu cử Ban Thường Vụ – Hội đồng mục vụ giáo xứ vào Chúa Nhật IV Mùa vọng (19/12/2021), với số lượt đi bỏ phiếu chiếm đến hơn 98% số phiếu cử tri được phát ra về cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta.

Ngày 20/12/2021, Cha quản xứ, quý cha phụ tá và các đại diện giáo họ đã tiến hành kiểm phiếu để có danh sách quý vị trúng cử, và quý vị trúng cử đã họp cùng Cha quản xứ thống nhất chức vụ theo danh sách như sau:

STTTÊN THÁNH, HỌ & TÊNGIÁO HỌCHỨC VỤ
01ÔNG PHANXICÔ X. NGUYỄN VĂN HIẾNANÊ THÀNHCHỦ TỊCH
02ÔNG BERNADINO NGUYỄN VĂN ĐỨCPHAOLÔ LỘCPCT ĐỐI NỘI
03ÔNG ALEXU ĐOÀN VĂN LÂNĐAMINH KHẢMPCT ĐỐI NGOẠI
04BÀ MARIA LƯU THỊ THU THỦYĐAMINH CẨMTHƯ KÝ
05BÀ MARIA VŨ THỊ HỒNG ANHMICAE HYTHỦ QUỸ