Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 622 ngày 22/05/2022
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 622 ngày 22/05/2022
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 28/5/2022
Thông báo: Số 25/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật V Phục Sinh
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 15/5/2022
Thông báo chương trình Đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2022
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2022(30 – 31.5.2022)Chủ đề: CÙNG VỚI MẸ MARIA […]
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 619 ngày 01/05/2022
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH LẦN THỨ BA CHÚA TỎ MÌNH RA
Thông báo: Số 22/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật III Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 01/5/2022
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 618 ngày 24/04/2022
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT […]
Thông báo: Số 21/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 24/4/2022
Chiều thứ Năm Tuần Thánh: Thánh lễ Tiệc Ly
NGÀI YÊU THƯƠNG HỌ ĐẾN CÙNG (Gioan 13,1) Lần theo những câu chuyện trong kinh Thánh, đã có không ít […]
Thông báo: Số 20/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT PHỤC SINH 17/04/2022 Chúa Nhật 17/4 Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh. Buổi sáng có 03 […]
ĐẦU TRANG