Bản Tin 518 – Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A 22/3/2020
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY  Anh mù đến rửa ở hồ Si-lô-ác và khi về thì nhìn thấy được. (Ga [...]
Bản Tin 517 – Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A 15/3/2020
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY   Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. (Ga 4, 14) Suy [...]
Bản Tin 516 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A 08/3/2020
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời. (Mt 17,2) Suy gẫm: Đời sống [...]
Bản Tin 515 – Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A 01/3/2020
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ. (Mt 4,2) Suy [...]
Bản Tin 514 – Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm A 23/02/2020
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A Hãy yêu kẻ thù. (Mt 5, 44) Suy gẫm: Chúa là Đấng từ bi [...]
Bản Tin 513 – Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm A 16/02/2020
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A “Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh [...]
Bản Tin 512 – Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A 09/02/2020
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 14) Suy gẫm: [...]
Bản Tin 511 – Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A 02/02/2020
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN A Dâng Chúa Trong Đền Thánh Chính mắt con được thấy ơn cứu độ. (Lc [...]
Bản Tin 510 – Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm A 26/01/2020
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A ‘Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ [...]
Bản Tin 509 – Chúa Nhật 2 Thường Niên A 19/01/2020
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian. (Ga 1,29) Suy [...]
ĐẦU TRANG