Lễ Thánh Padre Pio Pietrelcina – Bổn mạng các thừa tác viên ngoại thường Giáo xứ Chính Tòa
Sáng ngày 23.9.2022, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, Cha quản xứ Phêrô Trần Đức Cường đã […]
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVI Thường Niên 
Thông báo: Số 45/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XXVI Thường Niên
Thánh lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria và đêm Trung thu tại Nhà thờ Chính Toà
Vào lúc 17g15 ngày 08.9.2022, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, Cha quản xứ Phêrô Trần Đức […]
Thông báo: Số 37/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XVIII Thường Niên 
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 31/7/2022 THÔNG BÁO 1. Chúa nhật 31/7/2022, Thánh Inhaxiô, Bổn mạng của 19 anh em và vào lúc […]
Bổn mạng giáo họ Anê Lê Thị Thành
Sáng thứ Ba ngày 12/07/2022, cha phụ tá Phêrô Nguyễn Quí Khôi đã dâng lễ mừng kính thánh Anê Lê […]
Thông Báo V/v cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách nhân dịp giỗ lần thứ 09
Thông Báo V/v cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách nhân dịp giỗ lần thứ 09
Thông báo: Số 33/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật XIV Thường Niên
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 03/7/2022
Thông báo: Số 30/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI 12/6/2022
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 622 ngày 22/05/2022
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 622 ngày 22/05/2022
Thông báo: Số 26/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Phục Sinh
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 28/5/2022
ĐẦU TRANG