Đức Thánh Cha khen ngợi sáng kiến liên đới ở Brazil
Thông qua Đức Hồng y Michael Czerny, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp khen ngợi những nỗ […]
Bản Tin 528 – Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A 31/5/2020
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em […]
Bản Tin 527 – Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A 24/5/2020
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. (Mt 28,18) Suy gẫm: Tại sao […]
Bản Tin 526 – Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A 17/5/2020
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo […]
Bản Tin 525 – Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A 10/5/2020
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Chính Thầy là con đường, là sự thật và  là sự sống. (Ga 14, 6) […]
Bản Tin 524 – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa– Năm A 03/5/2020
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Tôi là cửa cho chiên ra vào.(Ga 10,7) Suy gẫm: Bài đọc thánh lễ hôm […]
Bản Tin 523 – Chúa Nhật III Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa– Năm A 26/4/2020
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.(Lc 24, 31) Suy gẫm: Trên đường […]
Bản Tin 522 – Chúa Nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa– Năm A 19/4/2020
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.(Ga 20,26) Suy gẫm: Khi Tô-ma nhận ra Thầy của […]
Bản Tin 521 – Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm A 12/4/2020
CHÚA NHẬT PHỤC SINH Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20,9) Suy gẫm: Gioan “cúi xuống và […]
Bản Tin 520 – Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A 05/4/2020
CHÚA NHẬT LỄ LÁ “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” (Mt 27,54) Suy gẫm: Trên đồi Can-vê, chúng […]
ĐẦU TRANG